Serwis internetowy - ankieta do wyceny / Web design questionnaire

Informacje na temat zamawianego serwisu / Information about the ordered website
1.
2.
3.
4.
Informacje marketingowe - cele i oczekiwania / Marketing information - goals and expectations
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
O technologii/Tech solutions
13.
14.
15.
Ankieta przeznaczona jest tylko dla zleceniobiorcy (grafiQa) i stanowi element zamówienia jakie zostało zgłoszone przez Państwa. Na jej podstawie przygotujemy ostateczną ofertę wraz z wyceną. Na podany wyżej adres email zostanie wysłane potwierdzenie wraz z treścią ankiety. Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas.

The survey is intended only for the contractor (grafiQa) and is part of the order that you have submitted. Based on it, we will prepare the final offer along with the quote. A confirmation will be sent to the e-mail address above, along with the content of the survey. Thank you for your time.