Copyrights grafiQa.pl

Wszystkie prace sygnowane przez nas a także zamieszczone na tej stronie stanowią przedmiot prawa autorskiego. Powielanie, przekazywanie oraz publikacja lub inne wykorzystanie całości lub części publikowanych w serwisie materiałów bez zgody autorów jest zabronione.
Grafiki, filmy, zdjęcia, tytuły, projekty, teksty które oznaczone są tekstem "made by grafiQa.pl" lub "design:grafiQa.pl" , które pojawiają się na tej stronie nie mogą być wykorzystywane w żadnej formie reklamy, promocji, komercyjnej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody autorów

 

All works signed by us and works on this site are subject to copyright. Reproduction, retransmission, publication or other use of all or part of the materials published on this site without written permission authors is prohibited. Graphics, movies, photos, projects , the titles and the texts that appear on this site or asigned "made by grafiQa.pl" or "design:grafiQa.pl" may not be used in any form of advertising, promotion, commercial publication or for any other purpose without the prior written our permission.

Podziel się tym adresem
Do góry
Kontakt